Canisterapeutické centrum Zlín

Canisterapeutické centrum

Něco málo o založení našeho centra

„Canisterapeutické centrum Zlín“ bylo slavnostně otevřeno 9.12.2005. Akce se zúčastnila řada významných osobností Zlínského kraje.

Slavnostní otevírá CC hejtmanem Zlínského kraje-Liborem Lukášem.

Slavnostní otevírá CC hejtmanem Zlínského kraje-Liborem Lukášem.

Canisterapeutické centrum Zlín

Canisterapeutické centrum Zlín

Myšlenka založit si vlastní Canisterapeutické centrum Zlín vznikla z toho důvodu, že na celém území Zlínského kraje neexistovalo doposud žádné takové zařízení, které by poskytovalo canisterapeutické služby široké veřejnosti. Zakladatelkami centra jsou Jitka Mokrejšová, Gabriela Sluštíková a Hanka Outratová.

Na Zlínsku bylo několik týmů, které se aktivně canisterapii věnovaly, ale tyto služby byly poskytovány pouze klientům zařízení, kam tyto týmy docházely. Tzn. pouze klientům Rehabilitačního stacionáře Nivy, Dětského centra Zlín, Hvězdy a Naděje v Otrokovicích. Pokud měly zájem o canisterapeutické služby rodiny, jejichž děti tato zařízení nenavštěvovaly, musely být bohužel odmítnuty.

Založením Canisterapeutického centra Zlín byly tyto problémy vyřešeny. Jeho služby jsou bezplatně dostupné jak klientům jednotlivých zařízení, tak i rodičům s postiženými dětmi, kteří o ně pečují doma.

Naše činnost

  • poskytování canisterapie široké veřejnosti zdarma,
  • provozování canisterapie v nejrůznější zařízení zaměřených na postižené děti nebo seniory,
  • cvičení a vychovávání nových canisterapeutických psů a týmů,
  • pořádání canisterapeutických zkoušek,
  • šíření osvěty o canisterapii,
  • přednášení na nejrůznějších konferencích a kongresech (např. X. Kongres interní medicíny pro lékaře v praxi, VIII. Kongres gerontologie a geraiatrie),
  • pořádání přednášek pro veřejnost, školy a v rámci nejrůznějších projektů

Naši psi

Psi v našem Canisterapeutickém centru Zlín jsou zkoušeni jedenkrát za dva roky u organizace Podané ruce, o.s.

Podle zvláštního zkušebního řádu se zjistí, zda je pes dostatečně klidný a vyrovnaný, je mu blízká práce s lidmi, není agresivní, nebo příliš bázlivý. Testuje se i jeho ovladatelnost. Nesmí mu vadit ani tahání za různé části těla či srst.

© 2008-2017 Canisterapeutické centrum Zlín
Webové stránky vytvořila a spravuje firma SOPHICS spol. s r.o.