Charita sv. Anežky Otrokovice - foto František CívelaCharita sv. Anežky Otrokovice - foto František Cívela