Canisterapeutické centrum Zlín

Jak můžete pomoci

Naše Canisterapeutické centrum Zlín je neziskovou organizací. Činnost našeho centra je odkázána pouze na sponzorské dary od firem či jednotlivců a na dotace. Služby totiž poskytujeme svým klientům zdarma.

V současné době se potýkáme s nedostatkem finančních prostředků především pro nové canisterapeutické týmy. Tyto týmy je nutné zaškolit tak, aby mohly pracovat samostatně. Díky nim budeme moci uspokojit větší počet klientů, kteří o naši pomoc žádají. Kvůli chybějícím finančním prostředkům musíme totiž zatím postižené děti a jejich rodiče odmítat. Canisterapeutičtí pejsci mohou pracovat pouze dvě hodiny týdně, což je vůči pejskům velmi ohleduplné, ale pro činnost centra omezující.

Za Váš příspěvek Vám můžeme nabídnout umístění loga s poděkováním na nástěnce před canisterapeutickým centrem nebo v našich propagačních materiálech. Dále Vám můžeme nabídnut zveřejnění Vaší firmy na našich webových stránkách a propagaci firmy při akcích konaných pod hlavičkou Canisterapeutického centra Zlín.

Poskytnutý dar si navíc můžete uvést do daňového přiznání.

Náš bankovní účet je: 2261443001/5500
Upozornění: Z důvodů sloučení e-banky s Raiffeisen bank se u čísla našeho bankovního účtu mění kód banky z 2400 na 5500.

Za jakýkoliv příspěvek Vám předem děkujeme!

Seznam těch, kteří nám již pomohli najdete zde.


© 2008-2017 Canisterapeutické centrum Zlín
Webové stránky vytvořila a spravuje firma SOPHICS spol. s r.o.