Canisterapeutické centrum Zlín

Polohování: naše specializace

Co je to polohování?

Metoda polohování existuje ve fyzioterapii už dlouho, konkrétně od 50. let 20. století, kdy americký osteopat Dr. Lawrence Jones spojil v hypotézu dva empiricky zjištěné poznatky:

  • Polohováním těla či jeho části do polohy komfortu dojde k výrazné redukci patologické proprioceptivní aktivity myotatického reflexního oblouku a tím ke zlepšení funkce svalově kloubního systému.
  • Jako indikátor léčby a monitor její úspěšnosti je používán bolestivý bod (Tender Point) příslušející k hypertonickému svalu. Tender point se může nacházet buď v blízkosti dysfunkčního svalu, či dokonce na opačné straně těla (zvláště u bolesti zad ventrálně).

Laicky řečeno, vychází z principu, že pokud se pacient sám nemůže pohybovat, musíme jím pohybovat my, abychom zabránili vzniku proleženin, uvolnili blokace, procvičili a protáhli svaly a umožnili další rozvoj pohybu. U klientů, jejichž těla jsou v křeči nebo nepohyblivá, není možné cvičit, ale pouze pacienta uložit na určitou dobu do určité polohy (na bok, na záda, zkřížit nohy, natáhnout a podložit paži apod.).

Ukázka polohování v Naději Otrokovice a v Rehabilitačním stacionáři Nivy ve Zlíně.
Ukázka polohování v Naději Otrokovice a v Rehabilitačním stacionáři Nivy ve Zlíně.

Ukázka polohování v Naději Otrokovice a v Rehabilitačním stacionáři Nivy ve Zlíně.

Kvalifikovaný fyzioterapeut ví, jak může klientem manipulovat a jaké cíle tím sleduje. A právě v hlavách fyzioterapeutů se zrodila myšlenka zapojit do polohování psy a položit je vedle klienta tam, kde normálně leží podpůrné polštáře. Role fyzioterapeuta je proto při polohování se psy nezastupitelná.

Kdo jsou naši klienti?

Naše Canisterapeutické centrum Zlín se specializuje výhradně na metodu polohování. Při této metodě se užívá několik poloh, při níž se klient přikládá ke psovi, v ideálním případě k více psům.

Skupinové polohování.

Skupinové polohování.

Ukázka polohování na zádech - Honzíček.

Ukázka polohování na zádech - Honzíček.

Našimi klienty jsou převážně děti s dětskou mozkovou obrnou (DMO). Pejsek je k postiženému přikládán, klient vnímá především jeho živočišné teplo a hebkost zvířete. Děti postižené DMO trpí spazmy - křečemi svalstva, které v průběhu polohování vymizí. Svaly se totiž od psa nahřejí, uvolní, a postižený klient pak může začít zvládat cviky, které jsou pro něj jindy jen velmi obtížné. Hlavním důvodem, proč dojde k uvolnění svalstva je teplo. Pes má teplotu o jeden stupeň Celsia vyšší než člověk, což je pro klienty, kterým se určitá část špatně prokrvuje velice přínosné. Například při hlazení srsti, zvedání uší, chytání ocasu či tlapek procvičují i jemnou a hrubou motoriku.

Bertík a Alex při polohování v našem Canisterapeutickém centru Zlín.

Bertík a Alex při polohování v našem Canisterapeutickém centru Zlín.

Klient však nereaguje jenom na jeho teplo, ale také na rytmus jeho dechu a tepu. Rytmus dechu je tedy nástrojem k uvolnění. Na canisterapii je krásné, že ke zklidnění a zpravidelnění dýchání dochází spontánně. Neobyčejně vysoká úspěšnost canisterapie v poměru s běžnými typy vyhřívání naznačuje, že samotným teplem to není.

Mnoho dětí po DMO je slepých nebo mají jiné oční vady, a pro takové klienty je obrovským stimulem dotek srsti, neobvyklý přirozený psí pach, dotek studeného a mokrého čenichu a naopak teplý, mokrý jazyk psa. V této kombinaci je pes opravdu jedinečný.

Canisterapie je přínosná i pro citový život našich klientů. Ti mnohdy většinu svého života stráví v různých ústavech či nemocnicích, a proto velmi citlivě vnímají kontakt se živým tvorem. Na jejich psychiku má blahodárný vliv také to, že při polohování dostávají pravidelnou porci lásky a pozornosti, která je určená pouze jim.

Canisterapeutické působení psa proto nelze vidět pouze ve zlepšení fyzického stavu klientů, ale také v tom, že velmi výrazně ovlivňuje psychickou stránku jejich osobnosti. Pes, jakožto živá bytost, je v tomto procesu nenahraditelný.

Polohování a jeho výsledky

Při polohování dochází k viditelným a prokazatelným fyzickým zlepšením. Je velmi obtížné přimět postižené dítě, že musí procvičovat svaly na rukou. Stejné dítě, v přítomnosti pejska, je nejen ochotno bez pobízení cvičit, ale hází mu samo míček, natahuje se, aby ho pohladilo, rozevírá dlaň, aby cítilo jeho srst, když se s ním mazlí.

Ukázka toho jaký vliv má canisterapie na psychiku dítěte i jak se po polohování dokáží uvolnit spastické ruce.

Ukázka toho jaký vliv má canisterapie na psychiku dítěte i jak se po polohování dokáží uvolnit spastické ruce.

Děti, které jsou velmi pohybově omezené, se dokáží za psem i plazit nebo lézt po čtyřech, aby se ho alespoň dotkly. Dokonce ty děti, kterým chybí polykací reflex a které jsou normálně krmeny sondou přímo do žaludku, začnou při polohování slinit a mohou pak přijmout potravu standardním způsobem.

Pro děti, které mají zažívací či střevní problémy, je vhodné polohování na bříšku.

Pro děti, které mají zažívací či střevní problémy, je vhodné polohování na bříšku.

Autisté v přítomnosti pejska dokáží navázat kontakt s okolním světem a dokáží s ním i částečně komunikovat, atd.

O prokazatelných výsledcích působení polohování a canisterapie, bychom tady mohli mluvit ještě dlouho… Každý, kdo měl příležitost a mohl tuto metodu vidět na vlastní oči, nemá pochyb o tom, že funguje výborně.

Jakýkoliv, byť i jen nepatrný náznak zlepšení, který můžeme pozorovat u našich klientů, přináší obrovskou a nepopsatelnou radost a chuť do další práce, jak nám tak především pejskům.

Více fotek s ukázkou polohování si můžete prohlédnout v naší Fotogalerii.

© 2008-2017 Canisterapeutické centrum Zlín
Webové stránky vytvořila a spravuje firma SOPHICS spol. s r.o.